Nasi ludzie

Dagmara Kozłowska

Senior Konsultant

Dagmara Kozłowska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Dagmara posiada wiedzę w zakresie proces miningu oraz doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych z przygotowywaniem i tworzeniem złożonych analiz oraz wizualizacji w zakresie optymalizacji kluczowych procesów Spółki, w szczególności w obszarze należności i zobowiązań. Realizując zadania korzysta z nowoczesnych narzędzi IT: Celonis - Process Mining and Execution Management Software oraz Microsoft Power BI.

Dodatkowo, Dagmara specjalizuje się w realizacji projektów związanych z wyceną instrumentów finansowych i projektowaniem powiązań zabezpieczających zgodnie z MSSF 9. Brała także udział w projektach wymagających wsparcia w tworzeniu polityk i procedur zarządzania ryzykiem rynkowym oraz przy wdrażaniu narzędzi informatycznych, dedykowanych do zarządzania ryzykiem rynkowym.

Dagmara Kozłowska