Nasi ludzie

Dominika Mazur

Dział Doradztwa Podatkowego

Menedżerka w Zespole ds. rozwiązań dla pracodawców

Dominika Mazur

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Dominika jest menedżerką w Zespole ds. rozwiązań dla pracodawców. Specjalizuje się w doradztwie z zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w ujęciu międzynarodowym, w szczególności dla pracowników mobilnych oddelegowanych za granicę oraz obcokrajowców pracujących w Polsce. W trakcie swojej pracy w Deloitte uczestniczy w projektach dotyczących struktur wynagradzania, praw autorskich czy planów motywacyjnych dla pracowników.

Dominika Mazur