Nasi ludzie

Damian Przekop

Manager | Data Science

Damian Przekop

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Damian jest praktykiem i teoretykiem obszaru data science. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie zdobył doktorat w obszarze ekonometrii. Przez ponad 12 lat związany z sektorem bankowym, gdzie pełnił funkcje eksperckie i menedżerskie w obszarze zaawansowanej analityki danych. W latach 2014-2022 odpowiedzialny za wdrożenie i rozwój analityki w obszarze antyfraudowym PKO BP.

Od ponad 15 lat związany z warszawską SGH, gdzie pełni funkcję adiunkta w Instytucie Ekonometrii. Jest promotorem prac magisterskich z obszaru modelowania ekonometrycznego oraz cenionym dydaktykiem w obszarach takich jak: ekonometria, metody ekonometryczne, mikroekonometria, ekonometria przestrzenna.
Aktualnie jako menedżer, odpowiada za obszar data science - doradztwo i wdrożenia w obszarach: strategii AI, AI w bankowości oraz AI dla ESG.

Damian Przekop