Nasi ludzie

Dagmara Spocińska

Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego

Dagmara Spocińska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Dagmara posiada ponad 9 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu pomocy publicznej na rozwój polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, w tym dużych podmiotów zajmujących się działalnością produkcyjną (branże: hutnicza, przemysł spożywczy i drzewny, transport intermodalny, automotive, rozwijające się nowoczesne technologie i platformy tworzone przy wykorzystaniu ML oraz AI) oraz statupów z branży MedTech.

Dotychczas koordynowała pozyskiwanie finansowania ze środków krajowych (NFOŚiGW), jak i z funduszy UE w Polsce (NCBR, PARP, CUPT), a także wsparcia dla przedsiębiorców rozdysponowywanego bezpośrednio na szczeblu Komisji Europejskiej.

Głównym obszarem specjalizacji są projekty o charakterze badawczo – rozwojowym, projekty akceleracyjne oraz inwestycje obejmujące tworzenie agend badawczych, studiów wykonalności oraz wieloaspektowych dokumentacji aplikacyjnych łączących przenikające się elementy badawczo – rozwojowe, zasobowe, wdrożeniowe.

Dagmara Spocińska