Nasi ludzie

Dorota Szkałuba-Czerwińska

Dorota Szkałuba-Czerwińska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Dorota jest Menadżerem w dziale Assurance. Specjalizuje się w kompleksowych przeglądach procesów businessowych, ze szczególnym naciskiem na kontrole wewnętrzne, przeprowadzane dla spółek polskich i zagranicznych z różnych sektorów gospodarczych.

Posiada bogate doświadczenie w rewizji finansowej sprawozdań finansowych w oparciu o Polskie i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej większym podmiotom działających w branży farmaceutycznej, energetycznej, mediowej, detalicznej, usługowej, dystrybucyjnej i produkcyjnej.

Jest członkiem zespołu odpowiedzialnego za rozwój usług w zakresie doradztwa procesowego przy implementacji SAP.

Dorota Szkałuba-Czerwińska