Nasi ludzie

Ewelina Dufrat

Partner Associate

Dział Audyt & Assurance | Sektor nieruchomości i budownictwa

Ewelina Dufrat

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Ewelina Dufrat posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w dziale audytu Deloitte. W latach 2014-2015 pracowała w londyńskim biurze Deloitte w zespole ds. nieruchomości. Jej doświadczenie obejmuje audyt dużych i skomplikowanych organizacyjnie międzynarodowych grup kapitałowych, a także spółek publicznych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ewelina nadzoruje badania sprawozdań finansowych opartych na polskich i międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej. Jej głównym obszarem specjalizacji jest audyt podmiotów z sektora nieruchomości.

Ewelina Dufrat posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta.
 

Ewelina Dufrat