Nasi ludzie

Ewa Kaczyńska

Director Risk Advisory

Ewa Kaczyńska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Ewa posiada 14-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem instytucji finansowych. Specjalizuje się w ryzyku regulacyjnym i kredytowym, w tym w obszarze adekwatności kapitałowej (Basel / CRR / CRD), pomiaru utraty wartości aktywów finansowych (IFRS 9 / MSR 39), szacowania parametrów ryzyka kredytowego (PD, LGD, CCF/EAD), wyliczania wymogu kapitałowego i kapitału wewnętrznego, systemów ratingowych i scoringowych oraz wdrażania wymogów regulacyjnych (prawo bankowe, uchwały i rekomendacje KNF, dyrektywy i rozporządzenia UE).
Ewa jest również odpowiedzialna od strony merytorycznej za budowę i wdrażanie systemu do zarządzania adekwatnością kapitałową Deloitte Fluent CAD.

Ewa Kaczyńska