Nasi ludzie

Elżbieta Pałkowska

Dyrektor, Dział Zarządzania Ryzykiem

Elżbieta Pałkowska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Elżbieta posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu finansowego, audytu wewnętrznego oraz wdrażania ładu korporacyjnego. Prowadzi projekty dotyczące weryfikacji i wdrażania systemu kontroli wewnętrznej, audytu informatycznego oraz zarządzania ryzykiem w wielu sektorach gospodarki. Elżbieta posiada dużą wiedzę i doświadczenie z zakresu wdrażania i oceny wdrożenia wymagań ustawy Sarbanes-Oaxley. Posiada tytuł Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA), jest członkiem ACCA.

Elżbieta Pałkowska