Nasi ludzie

Ewelina Safiejko

Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Ewelina Safiejko

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Pracuje w Deloitte od 2011 roku. Jako członek zespołu TMC uczestniczyła w wielu projektach dotyczących przeglądów podatkowych i systemowych, wdrożeń rozwiązań IT wpierających procesy raportowania podatkowego z zakresu VAT, CIT oraz PIT, a także w projektach związanych z pozyskaniem ulgi technologicznej dla klientów także z sektora finansowego. Ewelina była częścią zespołu projektującego moduł PIT w aplikacji taxCube™ - autorskiego rozwiązania zespołu TMC. Wiele wdrożeń taxCube™ zostało także skutecznie przeprowadzonych pod przewodnictwem Eweliny.

Ewelina specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących e-podatków, fakturowania elektronicznego, a także wdrażania rozwiązań informatycznych.

Ewelina Safiejko