Nasi ludzie

Ewa Suszek

Menedżer ds. marketingu i komunikacji

Ewa Suszek

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Odpowiada za relacje z rynkiem i mediami w tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem, produkcją i konsumpcją, efektywnością wykorzystania zasobów naturalnych, a także rozwojem innowacji w firmach. Koordynuje działania z zakresu strategii komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Współpracuje z organizacjami zewnętrznymi oraz inicjatywami wewnętrznymi Deloitte, zarówno w regionie Europy Środkowej, jak i globalnie.

Ewa Suszek