Nasi ludzie

Ewa Herbik-Piszczako

Dyrektor, Strategia

Ewa Herbik-Piszczako

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Ewa jest Dyrektorem w Strategii w Deloitte i posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze usług finansowych, z czego sześć lat w doradztwie biznesowym zarówno w Polsce jaki i w USA.  ​

Pracowała w dziale doradztwa strategicznego dla PwC w Nowym Jorku skupiając się na analizie sektorowej i rynkowej dla wielu globalnych spółek, a także w McKinsey w Warszawie wspierając klientów sektora bankowego i telekomunikacyjnego.  ​

Doświadczenie Ewy zbudowane w UniCredit i Banku Pekao SA skupione było na wypracowaniu strategii biznesowej, portfela produktowego i wsparcia komercyjnego dla segmentu bankowości prywatnej i bankowości klienta zamożnego. Jest ekspertem w budowaniu i wdrażaniu działań klientocentrycznych w bankowości, w tym omnikanałowych badań satysfakcji interesariuszy, a także działań z obszaru projektowania doświadczeń klienta. 

Ewa Herbik-Piszczako