Nasi ludzie

Grzegorz Mojkowski

Specialist Lead, Dział usług aktuarialnych i ubezpieczeniowych

Grzegorz Mojkowski

Grzegorz specjalizuje się w taryfikacji ubezpieczeń majątkowych. Doświadczenie gromadził w towarzystwach ubezpieczeniowych, gdzie zajmował się bezpośrednio modelami pricingowymi oraz tworzeniem strategii cenowych dla różnych kanałów sprzedaży jak również kierowaniem zespołem taryfowym. Grzegorz posiada licencję aktuarialną.

Grzegorz Mojkowski