Nasi ludzie

Igor Fudali

Zespół Cen Transferowych

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Igor Fudali

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Igor Fudali świadczy usługi doradcze w zakresie cen transferowych, obejmujące przygotowanie modeli biznesowych, restrukturyzację przedsiębiorstw, zarządzanie łańcuchem wartości i audyty podatkowe. W Deloitte Polska jest również odpowiedzialny za analizy porównawcze. Posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów oraz jest w trakcie uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta. Igor Fudali jest autorem wielu artykułów prasowych oraz prowadzi szkolenia na temat podatków.

Igor Fudali