Nasi ludzie

Ilona Gawrych

Deloitte CE German Desk

Menedżer w dziale Audit & Assurance

Ilona Gawrych

ul. ks. Piotra Skargi 1

Kompleks biurowy Dominikański

Wrocław

Polska

50-082

Zobacz na mapie

Ilona jest biegłym rewidentem z ponad 10-letnim doświadczeniem, które zdobyła podczas pracy w Deloitte w Polsce, Niemczech oraz Szwajcarii. Ukończyła Uniwersytet w Norymberdze (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pracę w Deloitte rozpoczęła w 2007 roku. Przez ten czas prowadziła liczne projekty audytorskie według polskich, niemieckich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej dla międzynarodowych spółek. Jest członkiem zespołu Deloitte CE German Desk i pracuje głównie z klientami z krajów niemieckojęzycznych. Zna biegle język polski, niemiecki oraz angielski.

Ilona Gawrych