Nasi ludzie

Iga Lebek

Manager

Iga Lebek

biurowiec „Renoma”

ul. Świdnicka 40

Wrocław

Polska

50-024

Zobacz na mapie

Iga jest managerem z 15-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym w bankach. Specjalizuje się w ryzyku stopy procentowej w portfelu bankowym, ryzyku płynności, ryzyku rynkowym oraz adekwatności kapitałowej. Ma bogate doświadczenie w zakresie wdrażania wymagań regulacyjnych (Standardy BCBS, CRR/CRD, Wytyczne EBA, Rekomendacje KNF), odpowiadała również za opracowanie planu naprawy.

Iga posiada wiedzę merytoryczną i praktyczne doświadczenie w zakresie kalkulacji miar ryzyka finansowego, wycen instrumentów finansowych, rachunkowości zabezpieczeń oraz wyliczania wymogu kapitałowego i kapitału wewnętrznego.

Iga Lebek