Nasi ludzie

Jakub Żak

Dział Doradztwa Podatkowego

Partner, Lider Zespołu Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych

Jakub Żak

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Specjalizuje się w doradztwie dla polskich i zagranicznych podmiotów z sektora finansowego. Jakub jest ekspertem w zakresie opodatkowania podmiotów z sektora finansowego, w szczególności zakładów ubezpieczeń, banków, firm pożyczkowych, pośredników kredytowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz firm leasingowych.

Jakub Żak