Nasi ludzie

Jan Godyń

Dyrektor w dziale Doradztwa Podatkowego

Jan Godyń

Face2Face Business Campus

ul. Żelazna 2

Katowice

Polska

40-851

Zobacz na mapie

Jest licencjonowanym doradcą podatkowym od 2011 roku, w Deloitte pracuje od 2008.

W ramach Zespołu Cen Transferowych Deloitte realizuje projekty dotyczące:
• Sporządzania dokumentacji cen transferowych
• Przygotowywania analiz porównawczych
• Planowania i wdrażania polityk cen transferowych
• Prowadzenia postępowań o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego (APA)
• Opiniowania transakcji realizowanych w ramach grupy kapitałowej.

Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania są podmioty operujące w branży automotive oraz sektor kolejowy.

Jan Godyń