Nasi ludzie

Jan Godyń

Dział Doradztwa Podatkowego

Partner Associate w zespole cen transferowych

Jan Godyń

Face2Face Business Campus

ul. Żelazna 2

Katowice

Polska

40-851

Zobacz na mapie

Jan jest doradcą podatkowym od 2011 r. Realizuje projekty dotyczące sporządzania dokumentacji cen transferowych, planowania i wdrażania polityk cen transferowych, prowadzenia postępowań o wydanie APA oraz analiz i weryfikacji warunków transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania są podmioty z branży automotive oraz sektor kolejowy.

Jan Godyń