Nasi ludzie

John Guziak

Partner, Human Capital

John Guziak

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Lider zespołu ds. Kapitału Ludzkiego w Polsce. Ma blisko trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu firm doradczych w obszarze zarządzania oraz sprzedaży w Europie Środkowej i Południowej. W swojej karierze wspierał firmy z listy Fortune500 w Europie Zachodniej, regionie EMEA oraz Bliskiego Wschodu w projektowaniu rozwiązań wpierających kapitał ludzki, budowaniu strategicznych partnerstw w ramach kadry zarządzającej, w przeprowadzaniu zmian organizacyjnych czy transformacji cyfrowej zorientowanej na ludzi pracujących oraz współpracujących z daną organizacją, jak również we wdrożeniach zarówno lokalnych, jak i globalnych.

John Guziak