Nasi ludzie

Julian Jezierski

Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Julian Jezierski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Julian jest Menedżerem w dziale doradztwa podatkowego w warszawskim biurze Deloitte. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Specjalizuje się w kwestiach związanych z obowiązkowym raportowaniem schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules) oraz w doradztwie podatkowym w zakresie fuzji i przejęć (M&A) oraz międzynarodowego prawa podatkowego, w tym w projektach podatkowego due diligence, doradztwa w zakresie umów nabycia udziałów, strukturyzacji podatkowej i bieżącego doradztwa podatkowego.

Julian Jezierski