Nasi ludzie

Jakub Kazimierowski

Konsultant

Jakub Kazimierowski

Jakub jest konsultantem w zespole Technology Strategy & Transformation, który wspiera w realizacji takich zadań jak: analizowanie portfela aplikacji, przygotowywanie map drogowych inicjatyw architektonicznych czy przygotowywanie modeli zdolności biznesowych dla firm różnych branż.
Jakub miał okazję realizować projekty dla europejskiego banku, ubezpieczyciela, producenta gier komputerowych czy europejskiej firmy kurierskiej.

Jakub Kazimierowski