Artykuł

Webcast: RODO a outsourcing procesów przetwarzania danych osobowych

Jak nowe regulacje wpłyną na ryzyko związane z powierzaniem danych?

Nagranie archiwalne
Jak nowe regulacje wpłyną na ryzyko związane z powierzaniem danych?