Nasi ludzie

Jakub Misiak

Adwokat, Partner Associate, Life Sciences i Ochrona Zdrowia

Jakub Misiak

Jakub jest adwokatem zarządzającym praktyką Life Science & Healthcare w kancelarii Deloitte Legal. Praktyka stanowi element multidyscyplinarnego zespołu łączącego wiedzę i doświadczenie z obszaru prawnego, podatkowego, cyfrowego, zarządzania ryzykiem i compliance. Zespół ten oferuje kompleksowe doradztwo, uwzględniające specyfikę branży w każdym biznesowo istotnym aspekcie.

Jakub specjalizuje się w obsłudze podmiotów z sektora life sciences i healthcare. Oprócz szerokiego doradztwa dla branży farmacji ludzkiej, zajmuje się obszarem wyrobów medycznych i weterynarii. Pomaga prawnie nawigować przez cały cykl życia produktu, od badań klinicznych poprzez wytwarzanie, dystrybucję na poziomie hurtowym i aptecznym, marketing, aż po refundację. Wspiera komercjalizację najbardziej innowacyjnych rozwiązań zdrowotnych z obszaru biotechnologii, genetyki i bioinformatyki.

Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie których był stypendystą programu wymiany z Levin College of Law, a także aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w renomowanych polskich kancelariach prawnych.

Jakub Misiak