Nasi ludzie

Jan Pernach

Managing Associate

Jan Pernach

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Jan jest Managing Associate w Zespole Postępowań Spornych Deloitte w Warszawie z wieloletnim doświadczeniem w postępowaniach przed sądami, organami administracji publicznej oraz przed organami ścigania.

Specjalizuje się w sporach z zakresu prawa podatkowego oraz prawa karnego skarbowego, a także w administracyjnych postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych.

Jan Pernach