Nasi ludzie

Jacek Pietrzyk

Senior Consultant, Sustainability Consulting, Deloitte Central Europe

Jacek Pietrzyk

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Jacek jest absolwentem AGH w Krakowie, gdzie studiował na kierunku Zagospodarowanie Surowców Wtórnych i Odpadowych, a w 2019 r. obronił pracę doktorską. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń, z którymi realizuje doceniane w ogólnopolskich plebiscytach projekty edukacji ekologicznej. Autor wielu publikacji oraz licznych audytów i strategii gospodarki odpadami dla samorządów i firm z branży odpadowej. W Deloitte zajmuje się wsparciem dla przedsiębiorstw i samorządów w obszarze GOZ.

Jacek Pietrzyk