Nasi ludzie

Joanna Płaza

Menedżer w Zespole Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych

Joanna Płaza

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Joanna specjalizuje się w doradztwie dla polskich i zagranicznych podmiotów z sektora finansowego, w szczególności banków, firm pożyczkowych, pośredników kredytowych, firm leasingowych, spółek faktoringowych oraz funduszy inwestycyjnych.

W trakcie ponad 10 letniej praktyki brała udział w licznych projektach podatkowych dotyczących zarówno weryfikacji bieżących rozliczeń podatkowych, badań due diligence, jak również w wielu postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi reprezentując podmioty z sektora finansowego.

Joanna Płaza