Nasi ludzie

Joanna Sokołowska

Manager, Audit Advisory

Joanna Sokołowska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Joanna posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych notowanych na GPW z różnych sektorów gospodarczych. Pełniła nadzór nad sprawozdawczością i księgowością grupy kapitałowej notowanej na GPW. Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Była członkiem Grupy Technicznej IFRS w dużych spółkach audytorskich Odpowiada w Deloitte za usługi doradztwa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości MSSF oraz opartej na PSR.

Joanna jest biegłym rewidentem wpisanym na listę biegłych rewidentów, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz jest w trakcie zdobywania kwalifikacji ACCA.

Joanna Sokołowska