Nasi ludzie

Julia Patorska

Sustainability Consulting Central Europe

Partner

Julia Patorska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Ekspert w obszarze analiz ekonomicznych i środowiskowych. Ma szeroką wiedzę nt. funkcjonowania sektora publicznego, finansowania inwestycji publicznych oraz zjawisk zachodzących w gospodarce. Doradza w zakresie prognozowania wpływu planowanych regulacji i zmian realizowanych polityk na gospodarkę i społeczeństwo, prowadzi badania nad rozwojem branż i rynków. Doradza w obszarze analiz ekonomicznych w zespole Sustainability & Economics znajdując link pomiędzy zrównoważonym rozwojem a ekonomią.

Przewodnicząca Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP).

Posiada wykształcenie ekonomiczne.

Julia Patorska