Nasi ludzie

Joanna Wilczyńska

Senior Manager

Joanna Wilczyńska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Joanna w zespole Audit & Assurance Deloitte specjalizuje się w projektach związanych z weryfikacją sprawozdawczości niefinansowej oraz projektach związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju. Posiada wiedzę na temat międzynarodowych standardów, a także unijnych regulacji w zakresie ujawniania danych niefinansowych.

Dodatkowo, ma doświadczenie w komunikacji oraz koordynacji multidyscyplinarnych projektów i realizowaniu strategii biznesowej na różnych szczeblach organizacji. Doświadczenie zdobywała w międzynarodowych organizacjach o profilu finansowym oraz real estate.

Joanna Wilczyńska