Nasi ludzie

Karol Ciszak

Deloitte Legal

Radca prawny, Senior Managing Associate

Karol Ciszak

ul. Grunwaldzka 34B

Poznań

Polska

60-786

Zobacz na mapie

Karol jest radcą prawnym i Senior Managing Associate w Deloitte Legal.

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie cywilnym i prawie gospodarczym. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe m.in. w zakresie badań prawnych typu due dilligence, projektów restrukturyzacyjnych (w tym transgranicznych fuzjach i przejęciach), realizacji transakcji nabycia przedsiębiorstw i bieżącej obsługi prawnej klientów krajowych i zagranicznych w zakresie aspektów prawnych prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Koordynuje i nadzoruje projekty związane z zapewnianiem zgodności funkcjonowania spółek z prawem polskim w ramach tzw. corporate compliance services.

Karol jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował również na Christian Albrechts University w Kilonii (Niemcy) oraz na Uniwersytecie w Innsbrucku (Austria). Uczestniczył w kursach biznesowych w London School of Economics i Birkbeck University w Londynie (Wielka Brytania). Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Płynnie posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Karol Ciszak