Nasi ludzie

Karol Ciszak

Radca prawny, Partner Associate, Prawo Korporacyjne

Karol Ciszak

ul. Grunwaldzka 34B

Poznań

Polska

60-786

Zobacz na mapie

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa spółek, prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie w zakresie m.in. projektów restrukturyzacyjnych, transakcji nabycia przedsiębiorstw, aportów, badań prawnych typu due dilligence, bieżącej obsługi prawnej podmiotów krajowych i zagranicznych w zakresie aspektów prawnych prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Doradza firmom rodzinnym w sprawach dot. sukcesji oraz rozwiązań prawnych mających na celu ochronę ich majątku. Doradza fundacjom i stowarzyszeniom w odniesieniu do prawnych aspektów prowadzonej przez nie działalności. Brał udział w audytach zewnętrznych oraz śledczych, doradzał w zakresie identyfikacji nadużyć oraz ich przeciwdziałaniu, a także w zakresie kwestii odpowiedzialności osób zarządzających za działania niezgodne z przepisami prawa.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu.

Studiował na Christian Albrechts University w Kilonii (Niemcy) oraz Uniwersytecie w Innsbrucku (Austria). Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Posiada certyfikaty: Approved Compliance Officer (ACO), Approved Compliance Expert (ACE) oraz Approved Anti-Money Laundering Compliance Officer (AMLCO). Ukończył studia podyplomowe w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w zakresie prawa konkurencji. Uczestniczył w kursach biznesowych w London School of Economics i Birkbeck University w Londynie (Wielka Brytania).

Prelegent na konferencjach, seminariach i webinarach dla przedsiębiorców. Prowadzi cykliczne warsztaty w ramach Akademii Prawa Deloitte Legal. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Karol Ciszak