Nasi ludzie

Katarzyna Dąbrowska

Senior Manager, Risk and Regulatory, Financial Services

Katarzyna Dąbrowska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Katarzyna ma 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie audytu i doradztwa dla sektora finansowego. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym, w szczególności w obszarach związanych z opracowaniem planów naprawy dla banków i procesem resolution, tematyce procesu oceny odpowiedniości i weryfikacji kluczowych funkcji w bankach. Ma bogate doświadczenie w zakresie wdrażania wymagań regulacyjnych zgodnie z CRR / CRD / BRRD oraz Wytycznych EBA oraz Rekomendacji KNF, w tym obszarze ryzyka płynności i kredytowego. Zajmuje się również rachunkowością, raportowaniem obowiązkowym i zarządczym banków, a także projektowaniem, optymalizacją i kontrolą procesów w instytucjach sektora finansowego, w tym procesów budżetowych i kredytowych.

Katarzyna Dąbrowska