Nasi ludzie

Karol Furmanek

Starszy Menadżer w Dziale Audytu

Karol Furmanek

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Karol Furmanek jest Starszym Menadżerem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym podczas pracy w dziale audytu w Polsce i Szwajcarii. Karol ma duże doświadczenie w zakresie raportowania według Polskich Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), a także Amerykańskich Standardów Sprawozdawczości Finansowej (US GAAP).

Karol Furmanek