Nasi ludzie

Karol Furmanek

Starszy Menadżer w Dziale Audytu

Karol Furmanek

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Karol Furmanek posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w dziale audytu Deloitte. Bierze udział w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z  polskimi oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Karol Furmanek