Nasi ludzie

Kamil Janczyk, CFA

Wicedyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego

Kamil Janczyk, CFA

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Kamil jest Wicedyrektorem w zespole Doradztwa Dłużnego i Kapitałowego w warszawskim biurze Deloitte i posiada gruntowną wiedzę nt. struktur finansowania. Karierę zawodową rozpoczął w 2011 r. we wiodącym banku inwestycyjnym Rothschild & Co., a następnie, koncentrując się na regionie Europy Środkowo-Wschodniej, kontynuował swoją przygodę z bankowością inwestycyjną w austriackiej grupie bankowej Raiffeisen, doradzając głównie na projektach transgranicznych. Pomiędzy 2015 a 2019 r., pracując w 3 różnych instytucjach finansowych (pełniąc funkcje od eksperta do dyrektora zespołu) był odpowiedzialny za pozyskiwanie oraz aranżowanie transakcji finansowania strukturyzowanego, z naciskiem na odnawialne źródła energii.

Kamil Janczyk, CFA