Nasi ludzie

Kamil Jasiński

Starszy Menedżer

Kamil Jasiński

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Kamil jest starszym menedżerem w Dziale Usług Aktuarialnych i Ubezpieczeniowych Deloitte. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy z firmami sektora finansowego w ramach doradztwa aktuarialno-finansowego w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych. Pełnił także rolę Osoby Nadzorującej Funkcję Aktuarialną w jednym z największych zakładów ubezpieczeń majątkowych w Polsce. Obecnie Kamil jest zaangażowany m.in. w projekty wdrożenia IFRS 17 w tym budowy narzędzia raportowego IFRS17 obsługującego pełen proces przeliczeniowy od danych polisowych, szkodowych itp. do księgowań i ujawnień. Kamil koordynuje prace zespołu świadczącego usługi dla sektora ubezpieczeń majątkowych. W poprzednich latach wspierał zakłady ubezpieczeń w projektach związanych z wdrożeniem Solvency II (bilans ekonomiczny – wyznaczanie i przeglądy, optymalizacja kapitałowego wymogu wypłacalności, dokumentacja i walidacja modeli wewnętrznych, wyznaczanie parametrów specyficznych, przygotowywanie raportu ORSA, wsparcie w przygotowaniu systemu zarządzania), przygotowywaniem strategii, wyceną zakładu na potrzeby transakcji, wyceną rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, przygotowaniem i wdrożeniem taryf rynkowych. Kamil ukończył finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej; jest licencjonowanym aktuariuszem w Polsce a także Członkiem Stowarzyszeń Aktuarialnych w USA – SOA oraz CAS.  

Kamil Jasiński