Nasi ludzie

Katarzyna Jastrzębska

Senior Specialist Lead

Katarzyna Jastrzębska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

17-letnie doświadczenie w optymalizacji procesów i polityk kredytowych dla instytucji finansowych w różnych segmentach Klienta (Detaliczny, Micro/SME oraz Korporacji).

Realizuje projekty w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Metodologii i procesu limitów preapproved (TTC - 15 minut!)
  • Optymalizacji, wsparcia i rozwoju w określeniu rekomendowanych działań w obszarze polityki kredytowej
  • Szczegółowej analizy danych, w tym również analizy ad-hoc w celu optymalizacji procesów i zasad polityki kredytowej
  • Sporządzaniu procedur/zmian do polityki i zapewnienie ich zgodności z wewnętrznymi regulacjami i rekomendacjami KNF, EBA.
  • ESG w politykach/procesach kredytowych
Katarzyna Jastrzębska