Nasi ludzie

Krzysztof Kosiński

Manager

Krzysztof Kosiński

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Krzysztof od 2018 roku jest członkiem Zespołu ds. Energii i Zasobów Naturalnych w Deloitte. W ramach wykonywanych zadań uczestniczył w licznych projektach doradczych dla klientów prowadzących działalność w obszarze Energy & Utilities oraz przedsiębiorstw energochłonnych. Prace obejmowały swoim zakresem m.in. opracowywanie strategii biznesowych, określenie potencjału restrukturyzacji i optymalizacji działalności przedsiębiorstw, analizy obszaru regulacji i otoczenia konkurencyjnego w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz usługi doradcze związane z wykorzystaniem różnych systemów wsparcia (m.in. Aukcje OZE).
Krzysztof brał udział w pracach realizowanych dla wielu polskich i zagranicznych zintegrowanych grup energetycznych, podmiotów zajmujących się rozwojem odnawialnych źródeł energii (przede wszystkim lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych) oraz kluczowych polskich podmiotów działających w sektorach oil & gas i wydobywczym.

Krzysztof Kosiński