Nasi ludzie

Krystian Kowalski

Adwokat, Managing Associate, Fuzje i Przejęcia, Rynki Kapitałowe

Krystian Kowalski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Krystian Kowalski jest adwokatem specjalizującym się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) o charakterze prywatnym oraz publicznym, zagadnieniach ładu korporacyjnego i restrukturyzacji korporacyjnej. Krystian doradza również klientom w zakresie kwestii związanych z rynkiem kapitałowym, w szczególności w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych, ofert publicznych oraz obrotu papierami wartościowymi na rynku regulowanym.

Krystian jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ukończył Szkołę Praw Amerykańskiego UJ organizowaną we współpracy z Columbus School of Law - The Catholic University w Waszyngtonie (D.C.).

Przed dołączeniem do Deloitte Legal pracował w międzynarodowych oraz polskich kancelariach prawniczych w Warszawie.

Krystian Kowalski