Nasi ludzie

Kamila Mróz

Adwokat, Senior Managing Associate, Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech

Kamila Mróz

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Kamila jest adwokatem i posiada ponad 11-letnie doświadczenie zawodowe zdobywane w międzynarodowych kancelariach prawnych w zakresie doradztwa prawnego dla sektora finansowego, w szczególności w zakresie ubezpieczeń i bankowości.
Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym i transakcyjnym dla zakładów ubezpieczeń i banków.

Kamila brała udział w projektach dotyczących utworzenia zakładów ubezpieczeń i banków, notyfikacji na zasadzie FoS lub FoE, zmiany zakresu działalności podmiotów sektora finansowego i w postępowaniach w zakresie nabycia akcji oraz w procesach likwidacyjnych instytucji finansowych.

Posiada szczególne doświadczenie w zakresie bancassurance i tworzyła lub analizowała modele dystrybucji dużej części rynku. Ponadto doradzała w zakresie prowadzenia działalności przez ubezpieczycieli komunikacyjnych w Polsce i współpracy w tym zakresie z bankami i spółkami leasingowymi.

Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa dotyczącego struktur agencyjnych, umów koasekuracji i reasekuracji.

Ponadto brała udział w projektach dotyczących outsourcingu, ochrony danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych oraz kwestii pracowniczych. Doradzała w zakresie dostosowania produktów. Przygotowywała dokumentację wewnętrzną oraz dokumentację zewnętrzną dla klientów banku i zakładu ubezpieczeń. Zajmowała się m.in. analizą wymogów regulacyjnych wynikających z wymogów prawa UE, Wytycznych EIOPA i EBA oraz Rekomendacji KNF, a także pomagała w analizie wezwań i zaleceń organu nadzoru. Brała udział również w projektach dla spółek leasingowych i faktoringowych.

Kamila Mróz