Nasi ludzie

Karina Ostoj-Bobrowska

Dział usług aktuarialnych i ubezpieczeniowych

Manager w Zespole Ułsug Aktuarialnych i Ubezpieczeniowych

Karina Ostoj-Bobrowska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Karina specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych. Posiada doświadczenie w pracy w zakładzie ubezpieczeń, a w trakcie swojej pracy w Deloitte brała udział w projektach związanych przede wszystkim z taryfikacją ubezpieczeń majątkowych, wdrożeniem IFRS 17 oraz audytami, przeglądami rezerw księgowych (PSR, Solvency II) i kapitałowych wymogów wypłacalności. Doświadczenie w zakresie taryfikacji ubezpieczeń majątkowych obejmuje szereg projektów o zróżnicowanym charakterze zarówno na rynkach zagranicznych jak i w Polsce. Karina jest członkiem stowarzyszonym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

Karina Ostoj-Bobrowska