Nasi ludzie

Krzysztof Owsianny

Radca prawny, Partner Associate, Prawo Korporacyjne

Krzysztof Owsianny

ul. Grunwaldzka 34B

Poznań

Polska

60-786

Zobacz na mapie

Krzysztof ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Krzysztof specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie cywilnym. Posiada doświadczenie w zakresie projektów restrukturyzacyjnych (m.in. połączenia, przekształcenia i podziały spółek prawa handlowego), badań prawnych due dilligence, a także bieżącej obsługi prawnej klientów polskich i zagranicznych.

Uczestniczył również w licznych projektach z zakresu badania stanu prawnego nieruchomości.

Jego doświadczenie obejmuje także zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, w tym sporządzanie opinii prawnych, prowadzenie audytów i wdrażanie u klientów zasad wynikających z RODO, a także prowadzenie szkoleń.

Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim. Jest członkiem zespołu German Desk.

Krzysztof Owsianny