Nasi ludzie

Krystyna Palka-Ichas

Partnerka w Dziale Audytu & Assurance

Krystyna Palka-Ichas

Kompleks Unity Center

ul. A. Lubomirskiego 20

Kraków

Polska

31-509

Zobacz na mapie

Krystyna Palka-Ichas ma wieloletnie doświadczenie w audycie jednostek z sektorów publicznego i prywatnego, w tym podmiotów i grup kapitałowych według Polskich i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, a także US GAAP, włoskiego GAAP i niemieckiego GAAP.

Specjalizuje się w sektorach: produkcyjnym, handlowym, usługowym, a także w centrach usług wspólnych (przeprowadzanie procedur audytowych dla podpisującego audytora CUS, bycie audytorem CUS, korzystanie z pracy wykonanej przez CUS).

Jest członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, FCCA oraz członkiem the Association of Chartered Certified Accountants (UK). Ukończyła wszystkie wymagane szkolenia z zakresu US GAAP i posiada rozległą wiedzę praktyczną w tym zakresie.

Krystyna Palka-Ichas jest lokalną liderką Klubu SheXO w Krakowie i Rzeszowie, wspiera także działania Klubu w Katowicach.

 

Krystyna Palka-Ichas