Nasi ludzie

Katarzyna Piper

Menedżer

Katarzyna Piper

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Katarzyna zajmuje się doradztwem w zakresie planowania i rozwoju miast. Interesuje się tematyką smart city oraz rewitalizacji. Specjalizuje się w opracowaniu studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności dla obszarów rewitalizowanych, a także w opracowaniu analiz biznesowo-prawnych oraz społeczno-gospodarczych. 

Katarzyna Piper