Nasi ludzie

Konrad Szuster

Dział Usług Aktuarialnych i Ubezpieczeniowych

Dyrektor

Konrad Szuster

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Konrad jest dyrektorem w Dziale Usług Aktuarialnych i Ubezpieczeniowych Deloitte.

Konrad specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie, w szczególności w tematyce związanej z Solvency II, metodologiami wycen, oraz wdrożeniach i usprawnieniach modeli aktuarialnych. Brał on udział w licznych projektach związanych z wdrożeniem Solvency II, przeglądami i audytami sprawozdań statutowych oraz Solvency II. Konrad zarządzał również pracami związanymi z rozwojem i usprawnieniem modeli aktuarialnych na cele wdrożenia Filaru I Solvency II, a obecnie wdrożenia IFRS17.

Konrad Szuster