Nasi ludzie

Kamil Tomczak

Manager

Kamil Tomczak

al. Grunwaldzka 472E

Gdańsk

Polska

80-309

Zobacz na mapie

Kamil posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze audytu. Prowadzi badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Ma doświadczenie w audytach zarówno międzynarodowych korporacji, jak i dużych polskich przedsiębiorstw z branży produkcyjnej, nieruchomości i usług.

Kamil Tomczak