Nasi ludzie

Łukasz Dryński

Menedżer | Risk Advisory | Extended Enterprise

Łukasz Dryński

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Łukasz jest Menedżerem w zespole Extended Enterprise specjalizującym się w obszarze zarządzania oprogramowaniem (SAM – Software Asset Management) oraz przeglądami licencyjnymi. Od ponad 5 lat wspiera klientów w procesie optymalizacji wykorzystywanych licencji oraz zmniejszaniu kosztów z tym związanych. Wspiera klientów w efektywnym wykorzystywaniu narzędzi SAM (FlexNet Manager Suite, Snow License Manager), które wspierają procesy zarządzania oprogramowaniem w organizacji. Pomaga klientom zarządzać cyklem życia oprogramowania zgodnym z obowiązującymi normami w ich organizacji. Podczas realizacji licznych przeglądów zgodności licencyjnej zdobył szeroką wiedzę z zakresu licencjonowania oprogramowania różnych dostawców, a w szczególności specjalizuje się w analizie wykorzystania produktów Oracle. Zdobyte doświadczenie w wielu aspektach związanych z SAM pozwala mu zrozumieć problemy i oczekiwania organizacji, z którymi współpracuje.

Łukasz Dryński