Nasi ludzie

Łukasz Kulesza

Starszy Konsultant w Zespole VAT dla sektora publicznego

Łukasz Kulesza

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Absolwent studiów prawniczych na kolegium prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku od towarów i usług, w szczególności w obszarze problematyki związanej z rozliczeniami jednostek samorządu terytorialnego. Swoje doświadczenie rozbudowuje nieprzerwanie poprzez udział w przeglądach podatkowych, udzielanie wsparcia w prowadzeniu postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych, przygotowywanie procedur podatkowych oraz bieżące wsparcie klientów w zakresie rozliczeń VAT.

Brał udział w szkoleniach poświęconych tematyce podatkowej w jednostkach samorządu terytorialnego, zarówno jako prowadzący, jak i uczestnik.

Łukasz Kulesza