Nasi ludzie

Łukasz Ruta

Starszy Menedżer w Zespole VAT dla sektora publicznego

Łukasz Ruta

Face2Face Business Campus

ul. Żelazna 2

Katowice

Polska

40-851

Zobacz na mapie

Łukasz jest Starszym Menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte oraz licencjonowanym doradcą podatkowym. Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. W swojej pracy zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym z zakresu podatku od towarów i usług, w szczególności dla podmiotów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego. 

Jest autorem publikacji w prasie o tematyce podatkowej.

Łukasz Ruta