Nasi ludzie

Łukasz Strankowski

Adwokat, Senior Managing Associate, Deloitte Legal

Łukasz Strankowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Łukasz jest adwokatem i Senior Managing Associate w zespole postępowań sądowych i arbitrażu w kancelarii Deloitte Legal. Łukasz ukończył Uniwersytet Warszawski oraz Szkołę Prawa Niemieckiego prowadzoną przez Uniwersytet w Bonn. Zdobywał doświadczenie zawodowe w polskich oraz międzynarodowych kancelariach prawnych.

Łukasz reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz Sądem Najwyższym w postępowaniach związanych z obrotem gospodarczym. Występuje również jako pełnomocnik lub obrońca w postępowaniach karnych dotyczących spraw finansowych i gospodarczych oraz doradza w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu.

Wspiera przede wszystkim przedsiębiorców z sektora nieruchomościowego, budowlanego, finansowego, sektora IT oraz FMCG. Uczestniczy także w sporach związanych z fuzjami i przejęciami (M&A) oraz sporach korporacyjnych. 

Łukasz Strankowski