Nasi ludzie

Łukasz Strankowski

Managing Associate, Adwokat

Łukasz Strankowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Łukasz jest adwokatem i członkiem Zespołu Postępowań Spornych Kancelarii Prawniczej Deloitte Legal. Łukasz ukończył Uniwersytet Warszawski oraz Szkołę Prawa Niemieckiego prowadzoną przez Uniwersytet w Bonn. Zdobywał doświadczenie zawodowe w polskich oraz międzynarodowych kancelariach prawniczych w Warszawie, jak również podczas konkursów typu moot court, w których zdobywał wyróżnienia.

Łukasz reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i trybunałami arbitrażowymi przede wszystkim w sporach cywilnych oraz gospodarczych. Pracuje również przy sporach podatkowych (w szczególności zawierających aspekty cywilne lub handlowe) oraz reprezentuje klientów w postępowaniach karnych jako obrońca.

Doradza przede wszystkim przedsiębiorcom z sektora nieruchomościowego, budowlanego, finansowego, sektora IT oraz FMCG. Uczestniczy także w sporach związanych z fuzjami i przejęciami (M&A).

Łukasz Strankowski