Nasi ludzie

Łukasz Wiercioch

Senior Menedżer w Dziale Audit & Assurance

Łukasz Wiercioch

ul. Warszawska 18

Rzeszów

Polska

35-205

Zobacz na mapie

Łukasz posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu spółek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z polską Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w międzynarodowych firmach doradczych - w tym również za granicą). Łukasz posiada uprawnienia polskiego Biegłego Rewidenta oraz ACCA.

Łukasz Wiercioch