Artykuł

Ostatni dzwonek na przygotowanie raportu niefinansowego

5 x 5 x 5 – spotkanie z raportowaniem niefinansowym

Według znowelizowanej ustawy o rachunkowości w przyszłym roku blisko 300 firm w Polsce zostanie zobowiązanych do publikowania raportów niefinansowych. Dla większości z nich będzie to pierwszy tego typu proces.