Nasi ludzie

Maria Ibisz

Starsza menadżerka | Sustainability Consulting CE

Maria Ibisz

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Maria jest ekspertem w zakresie raportowania zintegrowanego i społecznego. Zajmuje się też wdrażaniem zrównoważonego rozwoju do działalności i strategii biznesowych przedsiębiorstw, komunikacji pozycjonowania organizacji oraz realizacją projektów edukacyjnych. Uczestnik konsultacji dotyczących implementacji dyrektywy ds. raportowania niefinansowego prowadzonych przez Ministerstwa Gospodarki i Finansów. Z ramienia Deloitte uczestnik konsultacji GRI w zakresie nowego standardu GRI GSSB.

Maria Ibisz