Nasi ludzie

Mariusz Każuch

Zespół Cen Transferowych

Dyrektor w dziale Doradztwa Podatkowego

Mariusz Każuch

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Doradca podatkowy, członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Do listopada 2017 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnego za negocjacje uprzednich porozumień cenowych (APA) oraz MAP, a także politykę cen transferowych i legislację. Delegat Polski na wielu podatkowych grupach roboczych Unii Europejskiej i OECD. Mariusz nadzorował proces wdrażania ustawodawstwa FATCA i CRS w Polsce. Był również odpowiedzialny za proces implementacji GAAR. Praktyczne doświadczenie w kontroli podatkowej gromadził podczas kilku lat pracy jako inspektor kontroli skarbowej w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

Mariusz Każuch